februar 7, 2017 Finansforalle

I et samfunn hvor arbeidsledigheten øker og usikkerheten fortsatt er stor, er det sparsommelighet som er det beste finansielle tipset man kan gi. (mer…)

januar 12, 2017 Finansforalle

Det er mange grunner til å ta opp et lån i 2017. Det kan være for å kjøpe bolig, eller for forbruksartikler som man ønsker å kjøpe.  (mer…)